27 септември 2020

С над 10 % намаляват издадените разрешителни за строеж в Старозагорско

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 56 жилищни сгради със 188 жилища в тях и 24 517 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 100 други сгради с 29 173 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват съответно с 8.0 и 6.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повечес 2.-0%, но тяхната РЗП бележи спад с 36.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 13.8%, жилищата в тях - с 26.0%, а разгънатата им застроена площ - с 22.8 %. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 29.1%, докато общата им застроена площ нараства с 47.0%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top