27 септември 2020

Започнал е строежът на 236 жилища в Старозагорско през второто тримесечие на 2020

През второто тримесечие на 2020 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 44 жилищни сгради с 236 жилища в тях и 28 658 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 9 930 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 15.4%, но жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават - съответно със 73.5 и 44.8%. Започнатите други видове сгради намаляват с 59.2%, а тяхната РЗП - с 18.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради бележат спад с 41.3%, жилищата в тях - с 21.9%, а разгънатата им застроена площ - с 25.3%. Започнатите други видове сгради намаляват с 46.6%, а общата им застроена площ - с 59.0%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top