Районен съд – Стара Загора осъди мъж, упражнявал лекарска професия, без да е придобил нужната правоспособност

Едно общо наказание от две години лишаване от свобода с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 100 лева за 61- годишния И. В.

Районен съд – Стара Загора постанови присъда, с която призна подсъдимия за виновен в това, че в периода от 10.05.2004 г. до 30.09.2015 г., в Стара Загора, е упражнявал професия свързана със здравеопазването на населението - практикувал професията лекар по специалност „Кардиология“, като е осъществявал дейност в два вида лечебни заведения – в заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в изпълнение на сключени договори с НЗОК, и в лечебни заведения за болнична помощ, по силата на сключени трудови договори с лечебни заведения в Стара Загора, без да е придобил по установения ред правоспособност за тази специалност.

За извършеното престъпление съдебният състав на Районен съд – Стара Загора му наложи наказания от една година лишаване от свобода, чието изпълнение отложи за срок от три години, и глоба в размер на 100 лева.

Така присъденото наказание се групира с наказанието, наложено на И. В. за извършено от него документно престъпление през периода от 11.06.2010 г. до 27.12.2013 год. През това време подсъдимият съзнателно се ползвал от преправен официален документ за
придобита специалност „Кардиология“. За деянието си той бе осъден, с влязла в сила присъда през 2018 год., на две години лишаване от свобода, чието изпълнение се отложи за срок от четири години.

След групирането на наказанията по двете присъди се стигна и до определеното едно общо наказание.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top