В Старозагорска област отчитат положителни резултати от първия етап на проекта “Твоят час“

Резултатите от първия етап на проекта "Твоят час" в Старозагорска област са положителни, показва анализ на Регионалния инпекторат по образованието. Това обяви на пресконференция Стефка Бояджиева, началник отдел "Правно административен" в инспектората. Тя представи резултатите заедно с директори на местни училища.

118 от общо 123 училища в областта участват в проекта. Създадени са 1401 групи с общ брой участващи ученици 19 338. От тях - 792 групи за дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците с общ брой 14 036 и 609 групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения с общ брой ученици 5302.

Изключителен интерес има към заниманията, в които се включват заедно родители и ученици.

Положителен пример е СОУ "Христо Смирненски" в Стара Загора, в което 100 на сто се обучават ромски деца. Положителен ефект има в групите" С мама готвя по-добре" и "Аптека под небето".
Проектът "Твоят час" се финансира по Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top