Представят програми за иновации в предприятия в Стара Загора

В рамките на информационна кампания за представяне на процедурите:„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на програмата в партньорство с Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове организира чрез ОИЦ Стара Загора информационен ден за запознаване на всички заинтересовани с условията за кандидатстване по тях.

Утре в залата на Общински съвет, Стара Загора (сградата на община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107) експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред бизнеса на региона. Графикът за провеждане е както следва:

 Процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

 09.30 - 10.00 регистрация

 10.00 - 12.00 представяне на процедурата, въпроси и отговори

 Процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ 

 13.00 - 13.30 часа   регистрация

 13.30 - 15.30 представяне на процедурата, въпроси и отговори

Допълнителна информация относно процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“  е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top