59 са сградите със стартирали дейности по саниране в Старозагорско

По данни от общините в Старозагорска област към днешна дата на територията на областта са сключени 107 тристранни договора за целево финансиране между кметове на общини (в качеството си на представители на сдруженията на собствениците), областния управител (в качеството си на представител на държавата) и Българската банка за развитие. 59 са сградите със стартирали дейности по изпълнение на програмата, но към днешна дата няма завършени и въведени в експлоатация сгради.

Във връзка с информация в медии за започващо саниране на жилищна сграда в Казанлък, бихме искали да поясним етапите на изпълнение на дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

След сключване на тристранния договор за целево финансиране между областния управител, кмета на общината и Българската банка за развитие, стартира процедура по избор на изпълнител за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сградата.

След избиране на изпълнител за извършване на горепосочените дейности, те стартират. За обследване на сградите е необходим период от 6-8 месеца. За сградите, за които обследванията вече са приключили, стартира процедура за избор на изпълнител за проектиране, строително-монтажни работи и строителен надзор. След сключване на договорите с изпълнителите се пристъпва към поетапно саниране на сградите.

От стартирането на Националната програма за енергийна ефективност Областна администрация регулярно подава информация за текущия напредък по нейното изпълнение и ще продължи да информира обществеността за този значим проект.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top