МКБППМН ще отчете дейността си през лятната ваканция

На 17.11.2014 г. (понеделник) от 16,00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), към Община Стара Загора, ще представи резултатите от лятната превантивна програма „Ваканция 2014”. Събитието се провежда в навечерието на 25-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Програма „Ваканция 2014” е посветена на „2014-та – година на правата на детето“, по повод 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, като нейните послания са: ,,Децата на Стара Загора на фокус” и ,,Детските права имат лице и история”. За пета поредна година тя предложи на децата възможности за полезно и приятно прекарване на свободното време, в съчетание с превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните.

Програмата ,,Ваканция 2014” в периода 23 юни – 31 юли 2014 г. предостави безплатно пакет от 30 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Екипът на МКБППМН, съвместно с партньорите-експерти от институции и организации, работещи с деца и за деца, връстници и доброволци мобилизираха воля, ресурс, потенциал, професионален опит, най-вече желание и отговорност да се даде шанс на децата да правят повече, да се справят по-добре и да стигат по-далеч, съобразно своите интереси.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top