Нова улица на име “Кирил Христов“ в кв. “Три чучура“

Днес общинските съветници гласуваха наименование на нова улица в града. По предложение на 4 ОУ Кирил Христов, чийто патрон е великият старозагорец, беше гласувано улица в кв.  3 чучура, която към настоящия момент е без име да бъде наименована на него.

Местните старейшини обсъдиха годишния доклад за работата на обществения посредник на територията на община Стара Загора, както и отчет за дейността на Общинския съвет за периода юли-декември 2013 година.

Общинския съветник от ВМРО – Николина Горова изказа мнение, че "отчета на обществения посредник е много подробен и от него гражданите остават с впечатление, че общинска администрация не работи". Тя изрази мнение на несъгласие Павлина Делчева, омбуцманът на Стара Загора да присъства на изнесени приемни заедно с председателя на общинския съвет Емил Христов. Горова обобщи, че не е доволна от работата на обществения посредник.

Относно изнесения отчет за дейността на Общинския съвет през втората половина на изминалата година бяха изказани мнения, че той е само формален и не дава яснота на гражданите относно работата на отделните постоянни комисии. Поради това беше гласувано предложение вече докладите да бъдат подготвяни от председателите на съответните комисии. 

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top