Двустайни и тристайни са 70% от жилищата в Старозагорско

По-голямата част от жилищата  в област Стара Загора са с две и три стаи. Това са 67.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 25.5%, а едностайните са 6.6%.

Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата - 1.4. Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 170.9 хил. или 97.2% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 629.4 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.8 кв. м., като в градовете тя е 72.8 кв. м., а в селата - 69.9 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 30.7 кв. м., като за градовете тя е 27.7 кв. м., а за селата 38.7 кв. метра. Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички жилища в област Стара Загора 73.0% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.5%, електрифицираните само с водопровод - 3.5%, а само електрифицирани - 2.8%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top