Близо 146 хиляди са работещите в Старозагорско

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 145.9 хил., от които 75.4 хил. са мъже и 70.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.6% (при 52.7% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 59.2%, а при жените - 50.4%.

През първото тримесечие на 2019 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 142.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.1% (73.8% за мъжете и 70.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.7 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top