Служителите на старозагорския музей с писмо до кмета, против връщането на Ангел Динев за директор

Служители в Регионалния исторически музей в Стара Загора изпратиха отворено писмо до кмета Живко Тодоров, с което категорично заявяват своето нежелание Ангел Динев да бъде възстановен на работа като директор на институцията.

Припомняме, че в последния ден на юли 2018 излезе решение на ВКС, с което дисциплинарно уволненият преди време директор на РИМ, се възстановява на ръководния пост.

Публикуваме пълния текст на писмото без редакторска намеса:

"Във връзка с решението на ВКС от 31 юли 2018 г. за възстановяване на длъжността „Директор на РИМ-Стара Загора“ на г-н Ангел Динев мнението на служители на музея, включително и членове на синдикалните организации на КНСБ и „Подкрепа“ е, че не желаем връщането на на г-н Динев за ръководител на институцията.

Имайки предвид сериозното Ви и отговорно отношение към музейното дело, пряко свързано с развитието на града ни като културно-исторически център и туристическа дестинация вярваме, че ще се съобразите със становището ни.

Връщането на г-н Ангел Динев на ръководния пост „Директор на РИМ-Стара Загора“ ще компрометира работата на музея, поради липсата на управленски качества на г-н Динев и непригодността му за заемането на тази длъжност.

Това ни становище е обосновано, предвид това, че сме го опознали, за времето, през което заемаше длъжността и всички ние сме потърпевши от начина му на работа, при което страда развитието на музейното дело като цяло в града ни.

Мотивите ни в тази връзка са следните:

За времето от 1 г. и 7 месеца, в което г-н Динев беше директор, създаде атмосфера на напрежение и страх сред колектива. Стигна до необосновани гонения, крайности и уволни колега с дългогодишен стаж. Въпреки липсата на управленски опит, той не се консултираше по въпроси, касаещи институцията, а когато това ставаше, не зачиташе мнението на колегите-специалисти.

Най-фрапиращият пример е с неправомерното обявяване на конкурс за „доцент“ в областта на новата история, военни науки (от музея само той отговаряше на критериите), за което зам.-министрите на културата и на образованието, както и съдът постановиха, че е незаконосъобразно.

Така наяве излезе фактът, че се интересува само от собственото си израстване. Така изложеното, както и множество други ситуации, добре добре известни на ръководството на Община Стара Загора, сочат, че през всичкото време г-н Динев управляваше еднолично и авторитарно.

Пролича негов изключително сериозен недостатък - липса на комуникативност, липса на умения да общува с колегите си, незачитане на авторитета им, проявяване на ненужна и безсмислена упоритост при вземане на решения.

Пролича и неумението му да работи в екип. Сведе пиар политиката до ниво, в електронната страница на музея и Фейсбук профила на институцията да присъства най-вече неговият образ и събитията, в които той участва. Това беше съпътствано с уронване престижа, както на музея, така и на отделни утвърдени специалисти. Г-н Динев не водеше конструктивен и добронамерен диалог с двете синдикални организации в музея - КНСБ и „Подкрепа“.

Упражни натиск върху отделни профсъюзни членове в опити да ликвидира организацията на „Подкрепа“. Ето защо и двете синдикални организации подкрепят становището на колектива".

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top