Съдът върна на работа дисциплинарно уволненият директор на Старозагорския историческия музей

Върховният касационен съд потвърди решението на Окръжен съд Стара Загора от 2016 година, с което бе възстановен на работа бившият директор на Регионалния исторически музей д-р Ангел Динев.

Според върховните съдии предприетите от него действия не могат да бъдат квалифицирани като тежко нарушение, което да даде основание за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание, а уволнението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

През  август 2015 той беше уволнен дисциплинарно със заповед на кмета на  общината Живко Тодоров. Мотивът за това беше, че Динев е открил конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност „История на България”, без да са налице законови основания, като по този начин злоупотребил с доверието на работодателя, уронил  доброто му име и това на ръководената от него институция.

Според окръжните съдии уволнението е било извършено неправилно и незаконосъобразно, липсвали данни за злоупотреба с доверието и доброто име на работодателя. От събраните по делото доказателство съдът стигнал до извода, че заповедта на кмета е незаконосъобразна и следва да бъде изцяло отменена. Решението бе обжалвано пред Върховен касационен съд.Решението на ВКС, с което се потвърждава това на Окръжния съд в Стара Загора, е от 31 юли. РИМ ще трябва да заплати на д-р Ангел Динев  1 100 лева разноски за адвокатско възнаграждение за касационната инстанция.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top