Търсят желаещи от Стара Загора за дуално обучение по гериатрични грижи в Германия

Набират се неквалифицирани работници за включване в 3-годишно дуално обучение за гериатрични асистенти в Германия. Германската агенция за международно и специализирано трудово посредничество (ZAV) съвместно с Агенция по заетостта обявяват възможност за включване на български граждани в международен образователен проект за придобиване на квалификация за гериатричен асистент в Германия.
Гериатричните асистенти работят в домове за възрастни хора или в сферата на мобилното обслужване на възрастни хора. В Германия съществува специално образование за дейността на гериатричния асистент с продължителност3 години. Професията е еднакво подходяща за жени и за мъже.

Формата на обучение е дуална -обучаващите се работят и учат едновременно (работят в заведения за възрастни хора и успоредно посещават професионалното училище). Те са явяват ученици и трябва да полагат изпити. След успешното завършване на образованието участниците получават премия от 1500 €. След това работодателят ги назначава като квалифицирани специалисти. Първоначално заплатата на такъв специалист е между 2500 и 2800 €. Тази заплата се повишава с увеличаване на професионалния стаж.

Условия за кандидатстване
Допустими за кандидатстване са лица, коитоса на възраст между 23 и 45 години;са граждани на страна от ЕС;притежават диплома за завършено средно образование;са мотивирани да изучат професията и да работят в Германия;желаят да завършат обучение в продължение на три години в нелесната професия на гериатричния асистент; вече имат първоначален опит в грижите за възрастни хора или могат да докажат високата си мотивация за придобиване на тази професия;имат основни познания по немски език и са готови да изучават интензивно езика.

Краен срок за кандидатстване:31 август 2018 г.
За повече информация питайте EURES-асистентите в бюрата по труда.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top