Безработицата в община Стара Загора падна до 2,8%

Равнището на безработица през м. април е 4,8 на сто при 6,4 на сто за страната. Равнището на безработица запазва своето ниво спрямо предходния месец. Спрямо м. април 2017г. равнището на безработица намалява с 1.1% /от 5.9 на 4.8%/. Към 30 април 2018г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 7 090 като спрямо предходния месец /7 152/е отчетено намаление от 62 души, а в сравнение с м. април 2017г. регистрираните безработни са с 1 565 по-малко /от 8 655 лица на 7 090 лица/.

С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора – 2,8% и Казанлък и Павел Баня с по 3,5%, а с най-високо – община Николаево – 37,4% и община Братя Даскалови – 32,2%.

Област Стара Загора заедно с област Пловдив се нарежда на пето място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след областите София (2%), Варна – (4.%), Габрово (4.1%) и Бургас (4.4%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top