670 безработни започнаха работа през април в Старозагорско

През месец април в област Стара Загора на работа са постъпили 670 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 657 лица, по програми 1 лице, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 12 лица.

162 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 243 са от групата на специалистите и 265 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 126 лица, със средно 384 и с основно и по-ниско 160 лица.

През отчетния период в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 861 свободни работни места, на първичен пазар на труда - 779 и за субсидирана заетост – 82
/от тях 78 по ОП ПЧР/.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top