Този четвъртък избират нов омбудсман на Стара Загора

По време на предстоящата септемврийска сесия на местния парламент ще бъде гласуван и избран нов омбудсман на Стара Загора. След проведения първи кръг в надпреварата останаха трима кандидати- Диана Искрева-Идиго , Надежда Чакърова-Николова и Недка Дончева. Общественият посредник се избира на заседание на ОбС с квалифицирано мнозинство от 34 гласа, за срок от 4 години, като не се допуска действието му за повече от два последователни мандата. Той няма право да членува в политически партии, да е търговец или да участва в ръководството на търговски дружества, не може да бъде народен представител или общински съветник, както и да заема длъжност в държавния апарат и в общинската администрация. Месечното му възнаграждение е в размер на 70% от основното възнаграждение на председателя на Общинския съвет.

Надежда Чакърова-Николова е завършила магистър по финанси в УНСС София и ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора, владее немски и английски език. Към момента е председател на Зонта клуб Стара Загора и работи като управител в частна фирма.

Недка Дончева е завършила Мениджмънт на социалните и педагогически организации-магистратура в Тракийски университет Стара Загора и Социални дейности във Велико Търново. Към момента е социален работник в Дирекция социално подпомагане Стара Загора.

Диана Искрева-Идиго е завършила География и ланшафтознание в Софийски университет след което още три магистратури в направлението География, през есента ѝ предстои защита на дипломна работа по Европейско управление в Нов Български университет. Преподавала е английски език в елитни старзагорски гимназии. Заеманата към момента длъжност от нея  е изпълнителен директор на Фондация "Земя завинаги".

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top