Трима останаха в борбата за омбудсман на Стара Загора

Трима се класираха в надпреварата на омбудсман на община Стара Загора- Диана Искрева-Идиго , Надежда Чакърова-Николова и Недка Дончева. Това стана ясно по време на заседание на  Временната комисия за избор на обществен посредник за община Стара Загора. Днес комисията проведе интервюта с всички кандидати като всеки от членовете на комисията оценява и класира кандидатите въз основа на общото им представяне. Предстои да бъде изготвено мотивирано предложение до Общинския съвет, съдържащо имената на първите трима показали най-добри резултати. На свое заседание Общинския съвет ще определи спечелилия конкурса за длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“.

 Надежда Чакърова-Николова е завършила магистър по финанси в УНСС София и ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора, владее немски и английски език. Към момента е председател на Зонта клуб Стара Загора и работи като управител в частна фирма.

Недка Дончева е завършила Мениджмънт на социалните и педагогически организации-магистратура в Тракийски университет Стара Загора и Социални дейности във Велико Търново. Към момента е социален работник в Дирекция социално подпомагане Стара Загора.

 Диана Искрева-Идиго е завършила География и ланшафтознание в Софийски университет след което още три магистратури в направлението География, през есента ѝ предстои защита на дипломна работа по Европейско управление в Нов Български университет. Преподавала е английски език в елитни старзагорски гимназии. Заеманата към момента длъжност от нея  е изпълнителен директор на Фондация "Земя завинаги".

Целта на събеседването бе да се оценят познанията на всеки един кандидат в правозащитната област и с какво би бил полезен на старозагорци. Те представиха своето виждане за популяризиране дейността на омбудсмана, дадоха предложения за подобряване на работата и комуникацията между местна власт и граждани, както и разсъждаваха върху конкретни казуси и ситуации.

По време на интервюто с кандидатите в залата присъстваха и Павлина Делчева, обществен посредник два мандата, представители на медиите, администрацията и граждани.
Общественият посредник се избира на заседание на ОбС с квалифицирано мнозинство от 34 гласа, за срок от 4 години, като не се допуска действието му за повече от два последователни мандата. Той няма право да членува в политически партии, да е търговец или да участва в ръководството на търговски дружества, не може да бъде народен представител или общински съветник, както и да заема длъжност в държавния апарат и в общинската администрация. Месечното му възнаграждение е в размер на 70% от основното възнаграждение на председателя на Общинския съвет.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top