Обсъждаха “Държавните помощи“ от бизнеса и публичния сектор в Стара Загора

На проведените две информационни срещи  на 12 и 13 юни в Стара Загора на тема „Прилагане на правилата на Европейския съюз в областта на държавните помощи – използване на Регламент „De minimis“ за постигане на съотвествие с режима на държавните помощи по проекти“ присъстваха общо над 30 представители на бизнеса и служители на общинска администрация Стара Загора, Чирпан, Раднево, Братя Даскалови и Мъглиж.

Лекторът Добромир Тенев започна информационните среща с въведение в терминологията и правната рамка на режимите за държавни помощи. След това продължи по темата за минимална помощ и  задълженията на администраторите при изпълнение на мерки за минимална помощ. Г-н Тенев акцентира върху необходимостта бизнесът и администрацията да идентифицират правилно мерките като държавна или минимална помощ, да търсят подходящия режим, съгласно който помощта да бъде отпусната, както и администрациите да изпълняват задълженията си като администратори на помощи. Неразпознаването на режима води до неспазване на задълженията, които всеки администратор следва да изпълни към Министерството на финансите по отношение процедурите по уведомяване.

Лекторът използва в презентацията си множество конкретни примери с цел разбираемост и онагледяване на материята.
Такива специализирани информационни срещи са изключително полезни за обогатяване на знаията на представителите на бизнеса и повишаване на професионализма на служителите с оглед нарастващите задължения и отговорности на администрацията.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top