С 2,1 % нарастват наетите на работа в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2017 г. нарастват с 2.1% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 104 653. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 10.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.6% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“ - с 19.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 34.0 и 12.9%. В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1 089 или с 1.1% повече, в сравнение с края на март 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 1 127 наети, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 533 наети и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 200 наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.5% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 6.2%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на март 2017 г. спрямо края на март 2016 г. има в икономическа дейност „Строителство“ - с 461 наети, а в процентно - в икономическа дейност „Други дейности“ (с 10.6%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top