1009 лв. е средната работна заплата през март в Старозагорско

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2017 г. е 931 лв., за февруари - 950 лв. и за март - 1 009 лева, сочат данни на Националния статистически институт. През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 963 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 0.1%. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Професионални дейности и научни изследвания“ - със 7.2%. Увеличение на средната работна заплата спрямо предходното тримесечие е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 26.1% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 22.2%.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.6% спрямо първото тримесечие на 2016 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано увеличение на средната месечна работна заплата са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 24.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 17.6%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2017 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София(столица) (1 372 лв.).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top