Конкурс за директор на 2 старозагорски училища

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на 2 общински училища на територията Стара Загора беше публикуван на сайта на РИО- Стара Загора. В изявлението на местния Инспекторат по образование се казва, че по заповед на началника на Инспектората Татяна Димитрова въз основа на чл. 26, ал. 1 от ЗНП се обявяват две вакандни длъжности за директори съответно на СОУ “Христо Ботев” и СОУ “Васил Левски”.

Конкурсът се провежда в три етапа:  Допускане по документи, писмен изпит-тест и интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

Документите се подават в Регионален инспекторат по образованието-Стара Загора, до края на ноември.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top