Отчет за свършеното направи Живко Тодоров

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров направи публичен отчет на свършеното от ръководената от него общинска администрация през изтеклата втора година от мандата му.На събитието присъстваха  зам.кметовете на община Стара Загора- – Йордан Николов, Иванка Сотирова и инж.Янчо Калоянов, както и председателят на общинския съвет Емил Христов. Сред присъстващите имаше и кметове от други общини, директорите на Полицейските управления в града, както и  граждани на Стара Загора, представители на бизнеса и културата, общественици, медии.

Тодоров започна отчета си с преглед на спечелените конкретни проекти и тяхната реализация „Ако през първата година от мандата акцентът на работата ни бе да подпишем колкото е възможно повече договори по европроекти, за да привлечем свеж паричен ресурс за развитието на общинската инфраструктура, за увеличаване броя на работните места и за насърчаване на местния бизнес, то през изтеклата втора година вече имахме спечелени конкретни проекти и грижата ни бе да осигурим най-качествената им и безпрепятствена реализация, без обжалвания, за да гарантираме връщането на вложените в тях средства. Така от началото на мандата проектите нараснаха до внушителната обща стойност от 200 милиона лева – при положение, че половината от бюджета ни от 80-90 млн. лв. се формира от държавно делегираната помощ, а голям дял от средствата се изразходват за издръжка на дейността. По този начин привлечените средства надвишиха десетки пъти обичайния ресурс за инвестиции в общината“ – каза Живко Тодоров.

Сред знаковите проекти, приключени през 2013 г., е реконструкцията и модернизацията на централния общински пазар, многофункционалната спортна зала при СОУ „Иван Вазов“,проведена Балканиадата по лека атлетика.

Със средства от Международния фонд „Козлодуй“ бяха обновени с акцент върху енергийната ефективност V-то основно училище, СОУ „М.Горки“, ЦДГ №7 „Светулка“ и ЦДГ №20 „Мир“. Направена беше желаната от години алея-тротоар към Дома за хора с физически увреждания, осигурена беше достъпна среда за ДТ „Гео Милев“. Ново улично и художествено осветление краси града на липите.

Градоначалника посочи всички големи проекти, старирани през година. Той подчерта, че има още много неща, които да се правят като депото за битови отпадъци.
„Не бихме желали да оставяме такава тежест на следващите администрации. Затова не сме тръгнали да теглим нови кредити, за да лъскаме имиджа си. Работим наистина искрено и сериозно като се стараем да решаваме проблемите. Ще продължим работата си по пътя на логиката“, обеща Живко Тодоров.

В самия край на срещата Живко Тодоров благодари за съвместната работа на началниците на двете районни полицейски управления в Стара Загора. „Работим активно с тях, усеща се засиленото полицейско присъствие“, отчете кметът.

Живко Тодоров започна отчета си с констатацията за рязко нарасналата през последната година гражданска активност по въпроси, касаещи местната съобщност. Отчетливо е влиянието върху механизмите на обратната връзка на виртуалното пространство – различни Фейсбук групи, а вече и на новата електронна платформа, чрез която старозагорци могат пряко да поставят въпросите си и вълнуващите ги проблеми на вниманието на Общината, отбеляза кметът.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top