С 69 са намалели безработните през август

С 69 са намалели безработните през август

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда" Стара Загора през месец август намалява с 69 спрямо предходния месец и общият брой регистрирани е 5104 . Равнището на безработица е 6,5%, което е с 4,2 пункта по-ниско от средното за страната.

14 400 са регистрираните безработни в Старозагорска област през изминалия месец, а равнището на безработица е 9.7%. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо - община Николаево.

2986 са безработните жени, информират от Бюрото по труда. Незвачително намаляват безработните в младежка възраст. Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години - 598.

През август са обявени 477 работни места.

По програми за заетост и по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 97 работни места.

Започналите работа през юли са 284, в т.ч. жени – 132, младежи до 29 години - 62, с висше образование - 53, продължително безработни – 41.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top