Третират за комари до 22 юли

Третират за комари до 22 юли

Ще бъде извършена дезинсекция срещу комари на общо около 600 000 кв. м Като местата ще бъдат- тревни площи, паркове, градини, детски площадки и улици на територията на Община Стара Загора. Тя ще бъде извършена чрез наземно третиране с биоцид – Цитрол10/4 УЛВ, разрешен за употреба от Министерството на здравеопазването от 2006 г.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров подписа договор със софийската фирма “Д.Д.Д.-1” ООД на стойност 4175.63 лв без ДДС, която включва цената на дезинсекционните дейности, препаратите, спомагателни материали и консумативи, действителните разходи за труд, командировъчни, транспорт и рентабилност.

Дейностите по дезинсекцията трябва да бъдат изпълнени в срок до 22.07.2013г. Третирането ще се извършва в тъмната част на денонощието и ще започва след 20.00 часа.
Ще бъде осъществен контрол на вредителите с оглед опазване на околната среда, остатъчния ефект на инсектицидните препарати, размножителния цикъл на насекомите, биологичнната обосновка и др.

Редът и условията за провеждане на дезинсекцията се уреждат в съответствие с Наредба №3 от 24.01.2005 г.на МЗ .

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top