Стара Загора подготвя пакет проекти за обновяване на десетки обекти в града

Община Стара Загора е одобрена за 1 млн. и 500 хил. лева евросредства за техническо проектиране на значими обекти в града. С тези проекти ще може да се кандидатства пред европейските фондове за самото изграждане на обектите през следващия програмен период до 2020 година.

„Това са важни обекти и една от най-важните предпоставки за едно успешно управление на общината в периода 2015-2019 година, защото следващият кмет веднага ще има готовност да подаде проектите и да очаква финансиране по тях”, коментира пред медиите Кметът Живко Тодоров.  „Важно е, че спечелихме европейски средства за проектиране, вместо да вадим пари от бюджета, допълни Кметът. Досега не отпускахме средства за проектиране точно с тази цел. В предходния мандат се хвърлиха доста средства за това, но голяма част от проектите останаха на книга, коментира той. Трябва да се правят неща, които са наистина целесъобразни и да използваме европейските ресурси максимално”, добави Тодоров.

Конкретните цели на схемата са да се предостави техническа помощ за изготвяне на инвестиционни проекти и да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с „готови за финансиране" проекти, за които изпълняването на ремонт, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност, да се осъществи в периода 2014-2020 г.

В проектното предложение на Община Стара Загора са включени обекти от трите зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

В зоната с публични функции с висока обществена значимост са предвидени за проектиране: Площадното пространство пред сградата на Общината, Градската градина, Станционната градина, Парк "Митрополит Методий Кусев", Площад "Берое", ГПЧЕ „Ромен Ролан", ПМГ „Гео Милев", Стария театър, Художествената галерия, надлеза над бул. Славянски и ЖП линията, както и повечето от улиците в централната градска част.

В зоната с преобладаващ социален характер са включени за проектиране СОУ „Железник", ОДЗ № 58 „Звездица", ОДЗ № 1 „Звънче", улици в кварталите „Три чучура –север", „Три чучура – юг" и „Казански".

В зоната с потенциал за икономическо развитие са заложени за проектиране улиците „Войвода Стойчо Черногорски" и „Промишлена".

„Ще обявим веднага обществена поръчка за проектирането по обособени позиции, така че всички обекти да бъдат поотделно, а не да имаме една обща процедура за избор на изпълнител, за да има по-голяма конкуренция и повече проектанти и архитекти, които да работят по тях, за да свършат по-бързо и по-качествено работата”, съобщи още Кметът н Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top