Старозагорци пишат „отличен” на областната и „слаб” на общинската администрация за 2012-та

На двата полюса стои удовлетвореността на потребителите от предоставените в Стара Загора услуги от общинската и областната администрации. Това сочи доклада за състоянието на държавната администрация към 2012-та година на Министерския съвет.

През 2012 г. потребителите изразяват изключително високо ниво на удовлетвореност от административното обслужване в областната администрация в Стара  Загора, съобщава докладът.  На обратният полюс е ситуацията в общинската администрация Стара Загора, където потребителите отбелязват много ниско ниво на удовлетвореност от предоставяните административни услуги, отчитат анализаторите на потребителските статистики.

Положителна оценка получава областната администрация на Стара Загора от Правителството заради успешната възможност, която предлага за осигуряване по служебен път на документи от други администрации. Освен това, Областта  е сред 7-те единствени в страната, които са предприемали действия по отмяна на незаконосъобразни действия на общинските администрации. В нашия случай става дума за предварително действие на тогавашния Областен управител Недялко Недялков за недопускане въвеждането на незаконосъобразни текстове в наредба на Общинския съвет в Казанлък.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top