Стара Загора: Старозагорци ще достигнат столичния стандарт на живот, ако замразят заплатите на софиянци

Старозагорци ще достигнат столичния стандарт на живот, ако замразят заплатите на софиянци

От всички в страната, старозагорци имат най-бързо растящите доходи в страната, след софиянци – сочи анализ на Института за пазарна икономика. ИПИ публикува данните си от проучване обхващащо 10-годишен период. Изследван е общия доход на гражданите, включващ паричните доходи от работна заплата и извън нея, пенсии, социални обезщетения, приходи от продажби и други видове трансфери, както и остойностените натурални приходи.

Икономическата криза продължава да задълбочава различията между столицата и останалите области в страната, не само по отношение на безработицата и заетостта, но и за нивата на средногодишния доход на гражданите, информира ИПИ. За периода 2001-2011 г. средногодишният темп на нарастване на доходите в столицата е 12,36 %, при среден темп на нарастване за страната от 9,06%. В 19 от всички 28 области в страната доходите нарастват с по-бавен от средния за страната темп.

Единствената област, в която доходите нарастват по-бързо от столицата е Стара Загора – 12,54% на година. Въпреки това, заради по-ниската база в началото на периода, средногодишният доход на лице от домакинството в Стара Загора остава с близо 25% по-нисък дохода в София.

Ако средногодишният темп, наблюдаван през периода 2001-2011 г., се запази, настигане на столицата би било невъзможно за нито един друг регион на България, отчита ИПИ. Единствено, математически изчислен шанс ще има само Стара Загора и то след близо два века – през 2174 година.

Но ако доходите в столицата бяха спрели да нарастват през 2012 г., а тези в областите бяха запазили своя темп, то първите, които биха настигнали София, са Стара Загора и Перник, още през 2014 г. Няколко години по-късно това биха могли да направят Смолян, Русе, Плевен и Пловдив. На опашката са Видин, който достига по доходи софиянци след 20 години (2033 г.), Силистра – 4 години по-късно,(2037 г.) и Пазарджик  - едва през 2039 г.

Тази динамика, разбира се, е условна, но дава добра представа за времевата разлика между нивата на общия доход в столицата и останалата част от страната, разсъждават анализаторите на Инстута.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top