Социални предприятия ще дават шанс за работа и доход на уязвимите хора

Как в Стара Загора да се създадат социални предприятия, в които да се трудят и да получават доходи хората със специфични потребности и от уязвимите групи, обсъди зам.-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева. На среща при нея бяха председателят на УС на Сдружение „Самаряни“ Иванка Иванова-Попова, координаторът на Регионалния център за развитие на социалната икономика в Югоизточен регион Марина Дичева и старши сътрудникът по Управление на европейски програми и проекти в МТСП Нели Христова-Костадинова. Засега в област Стара Загора има само едно социално предприятие и това е Работилничка „Бисквитките“ в Казанлък, която помага на младежи със специални потребности да се реализират пълноценно.

В самите социални услуги да се създават социални предприятия ми се струва много работещо и ще го обсъдим с техните ръководители и с още представители на НПО-сектора до края на юни, отбеляза г-жа Делчева. Общинското дружество „Мересев“ би могло да се регистрира като социално предприятие, тъй като част от наетите там са лица с намалена трудоспособност. Регистрацията на социалните предприятия в Министерството на труда и социалната политика е безплатна и по улеснена процедура, стана известно още. Сред целевите групи, които могат да бъдат наемани в тези предприятия, са бежанци, родители на деца с увреждания или хора с трайни увреждания, жертви на трафик на хора или на домашно насилие, бивши затворници, лица със зависимост към алкохол или наркотични вещества, които са преминали успешно лечебна рехабилитационна програма и др.

Очевидно за нас е желанието на тези хора да се трудят, да получават доходи, да не се затварят вкъщи и да се социализират, изтъкна зам.-кметът Павлина Делчева. Тя даде за пример незряща млада жена, която изработва ароматни сапунчета и мартеници, съумяла е да се образова и да живее истински. Има и други креативни и талантливи хора, които биха могли да организират други около себе си и така да се създаде едно социално предприятие, смята г-жа Делчева. Според нея, особено полезно това начинание ще бъде за младежите от Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които ще се почувстват уверени с изработени от тях доходи и ще се научат как да управляват собствените си средства.

Община Стара Загора би могла да създаде Фонд за стимулиране на социалните предприятия, пред който малките бизнеси да кандидатстват с бизнес план за финансирането им, беше обсъдено още на работната среща. Опит в тази насока би могъл да се почерпи от Община Варна, която разполага с подобен фонд, а същото предстои и в Бургас.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top