Община Стара Загора ще преброи бездомните кучета наесен

Ще се сформират два екипа, приемат и доброволци от организации в защита на животните, срокът е до 19 юли

Община Стара Загора започва да набира хора, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в общината. Това ще се случи за втори път. Самото преброяване се извършва в периода март-юни или септември-ноември веднъж на две години. Сегашното преброяване е предвидено за септември-ноември 2024 г., уточни Пламен Йорданов, началник на отдел „Екология, озеленяване и гори“.

Тази дейност е в изпълнение на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, както и по Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора.

Преброителите трябва да отговарят на определени минимални изисквания - опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и студенти, които следват в специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като те ще трябва да представят уверение от съответното висше учебно заведение

За преброяването са необходими четирима души, които ще сформират два екипа - един за територия на град Стара Загора и втори за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на Община Стара Загора.

Към двата екипа могат да се включат доброволно и представители на организации за защита на животните

Срокът за подаване на документи е до 19 юли 2024 г. в стая 606 на шестия етаж в сградата на Общинска администрация - Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.

Необходимите документи са: заявление за участие в свободен текст, диплома за завършено подходящо образование според условията в Наредба № 4, друг документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина, копие на документ за самоличност и уверение от ВУЗ, ако кандидатите са студенти.

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация, може да се получи на следните интернет адреси:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=45115AECD06C1355FEBAEDA8D45A1C33?idMat=155679

https://www.starazagora.bg/bg/programi

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top