За втори път Община Стара Загора е част от Управителния съвет на Организацията за управление на Тракийски туристически район

В Пловдив се проведе Годишно общо събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район в зала „Хоризонт“ на Университета по хранителни технологии.

За председател на срещата единодушно бе избран зам.-кметът на Община Стара Загора Милена Желева, която приветства членовете на района и пожела на всички успешен летен туристически сезон.

Според дневния ред на събранието бе гласуван нов състав на Управителния и Контролни съвети, както и Председател на УС. Беше отправена благодарност към досегашния председател инж. Любозар Фратев за дългогодишната му успешна дейност за развитие и налагане популярността на Тракийски туристически район.

Туристическите райони в България са създадени със заповед на Министъра на туризма през 2015 г. Според това, страната е разделена на девет района. Община Стара Загора попада в туристически район „Тракия“ с център град Пловдив. От създаването си досега районът се развива динамично като днес членовете му наброяват 43, сред които 17 общини, 5 висши учебни заведения  и 7 музея.

През изминалата 2023 г. Тракийски район успя да привлече 11 нови членове и да реализира дейности по два проекта по програма Еразъм + . Успешно приключи проект „ See and hear” , а одобрение получи новото проектно предложение „Повишаване на компетенциите на професионалисти в музеите“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top