Днес отбелязваме Деня на розовата фланелка в Стара Загора

Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден, участниците в организираните в тази връзка инициативи, носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.

Днес Сдружение “Самаряни”, за девета поредна година, ще отбележи “Деня на розовата фланелка” под мотото “ДОБРОТАТА е сила”, “ДОБРОТАТА е на мода”, в партньорство с младите хора от “Интеракт клуб - Стара Загора, младежката програма на “Ротари клуб”, като част от дейностите на Консултативно-информационния център за справяне с насилие и агресия (КИЦ) на Сдружение “Самаряни”, в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.


В дните на информационната кампания, ще бъде проведена Работна среща - “Закуска в розово”, на 28.02., от 09:00 до 10:30 часа в Терапевтичната зала на Сдружение “Самаряни”, на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 57, (с южен вход от ул. “Братя Жекови”). Срещата ще обедини представители на: Община Стара Загора; обществения посредник на територията на община Стара Загора; РУО - Стара Загора; директори, педагогически съветници и психолози от две училища в града;  Дирекция “Социално подпомагане” - Стара Загора,  Отдел “Закрила на детето” Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Международен младежки център, младите омбуцмани и младия кмет на града; ученици - доброволци по програма на Фондация “Международна награда на херцога на Единбург”, родители, ТВ “Загора”, ТВ “Стара Загора” и БНР Радио Стара Загора”.

По време на срещата, чрез интерактивния метод “Световно кафене”, участниците ще поставят на фокус и ще обсъдят проблемните зони и срещаните трудности, както и добри практики, свързани с възможностите за сътрудничество, като същевременно ще бъдат изведени механизмите за взаимодействие между младите хора, родителите и местните институции, имащи отношение към темата за тормоза в училище.


На 29.02., екип от специалисти по домашно насилие от Кризисен център “Самарянска къща”, ще се срещне с ученици от VI ОУ “Свети Никола” и с помощта на съвременни комуникационни и игрови методи ще предизвика децата-участници да изразят своята позиция спрямо тормоза в училище и техните решения за действията, които трябва да предприемат децата, възрастните и общността.


Също така информационната кампания ще предизвика младите хора в Стара Загора да заявят своята съпричастност по темата, като желаещите поставят на видимо място временна татуировка със слоган: “ДОБРОТАТА е сила”, “ДОБРОТАТА е на мода”,  снимат се и публикуват в своите социални мрежи с послание - #ДобротатаеСила или #ДобротатаЕнаМода.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top