Тракийски университет – Стара Загора и Български ветеринарен съюз прегърнаха общи каузи в името на ветеринарномедицинската професия

Ръководството на Български ветеринарен съюз гостува на Тракийски университет – Стара Загора, по покана на ректора проф. Добри Ярков.

На работната визита присъстваха председателят на съюза д-р Димитър Цанков, заместник-председателите д-р Мирослав Първанов и д-р Димитър Яновски.

Ръководството на БВС и ръководството на Тракийския университет в лицето на проф. Ярков, проф. Румен Бинев – заместник-ректор и д-р Здравко Тодоров – главен мениджър на университета си поставиха общи цели, свързани с ветеринарномедицинската професия.

Една от основните им каузи е мястото на професията да бъде изместена от националния класификатор от областта на Селското стопанство в тясна област Ветеринарна медицина.

Други задачи, които университетът и съсловието си поставиха бяха: взаимодействие в законодателната област, единение на професията ветеринарен лекар и въвеждане на средни специалисти в професията като ветеринарен асистент.

Тракийски университет – Стара Загора и Български ветеринарен съюз ще официализират отношенията си със сключване на споразумение за сътрудничество.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top