Ученици от СУ „Иван Вазов“ се запознаха с методите на компостиране в Регионалния център за управление на отпадъците

С цел изпълнение на проектни задачи по училищния проект „Кръгово управление на отпадъците“, ученици от СУ „Иван Вазов“ в 10 „А“ клас с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, заедно с директора Динко Цвятков и техния преподавател по биология Нина Йорданова, посетиха Регионалната рециклираща инсталация, за да се запознаят с процеса на компостиране на местно ниво и да почерпят опит как могат да го популяризират  сред широката училищна общност чрез методите на дигиталните и природни науки. Те бяха посрещнати от заместник-кмета на община Стара Загора Радостин Танев, началника на отдел „Екология и гори“ Пламен Йорданов, главния експерт от отдел „Екология“ Мария Василева и представител на фирмата, която оперира депото.

Радостин Танев запозна учениците с процеса, който се извършва по управление на отпадъците, начините на сортиране и това какви са възможностите в Стара Загора за по-екологичен начин на живот и рециклиране.

В началото на учебната 2022/2023г. в СУ “Иван Вазов“ бе открит модерен STEАM център с профил „Природни науки“. Цялата училищна общност е въвлечена за едно по-зелено бъдеще и вече трета година под мотото „Зелени заедно раSTEM” центърът работи по глобални теми за намаляване на въглеродните емисии и рециклиране. Компостирането е една от малките зелени практики на СТЕМ центъра.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top