Кметът Живко Тодоров бе отличен за добри практики при осъществяване на бизнес и инвестиции с изграждането на платформата Invest Stara Zagora

Община Стара Загора и кметът Живко Тодоров бяха отличени за прилагането на добри практики за прозрачност при условията за осъществяване на бизнес и инвестиции за изграждането и поддържането на специализирания сайт Invest Stara Zagora. Приза получи секретарят на Общинска администрация Делян Иванов по време представянето на Индекса на местната система за почтеност за 2023 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“.

В хода на събитието, Калин Славов – изпълнителен директор на Асоциацията, представи основни точки от направените изследвания на местната власт и удовлетвореността на нуждите на обществото при предоставяните услуги.  Той посочи, че индексът на местната система за почтеност за 2023 г. е 3.23 за цялата страна, измерен по скалата от 1 до 5. В различните показатели Стара Загора е сред първата 7-ца.

Анализ на резултатите, събирани през последната година от над 30 експерти на Асоциацията в цялата страна, направи политологът Ваня Нушева. Тя обърна внимание на добрите практики и дефицитите в изследваните институции и сектори.

Общо 4779 индикатора стоят в основата на изследването, обхванало 10 институции на местна власт в 27 общини, които са и областни центрове. Най-висок индекс е регистриран при общинската администрация - 3.80, което я прави  гръбнак на местната институционална рамка, взаимодействаща с гражданското общество, обобщиха експертите по време на събитието. 3.30 Кметът е с индекс на почтеност 3.69.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top