Петя Чакърова е новият директор на Регионална дирекция “Социално подпомагане“ - Стара Загора

Петя Чакърова е новият директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора. "Целият ми професионален път е посветен на социалната работа, хората в уязвимите групи, децата и техните семейства. Познавам техните проблеми и потребности. Ще работя за разрешаването им, предоставянето на социални услуги и намаляването на детската бедност", каза Чакърова в първия ден от встъпването си в длъжност.

Петя Чакърова е родена в Стара Загора. Завършила е четири магистърски програми - "Растителна защита" във  Висшия селскостопански институт ”Васил Коларов”, гр. Пловдив,  „Социална работа и медиация“ в Тракийския университет, гр. Стара Загора,  "Икономика и финанси" и "Митнически и данъчен контрол" в СУ "Св. Климент Охридски, където към настоящия момент е докторант по "Интеркултурна комуникация". Била е директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, както и на Дома за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово. Заместник областен управител на Стара Загора в мандат 2017-2021 г., след което експерт в Министерството на труда и социалната политика. През последните няколко месеца Петя Чакърова беше заместник-главен директор на Агенцията за социално подпомагане. Участвала е в редица международни обучения и конференции за социални политики и включване. Автор на научни публикации за процеса на деинституционализация в България.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top