Община Стара Загора продължава сътрудничеството си с УНИЦЕФ – България и Националната мрежа на Здравните медиатори

Работна среща проведоха днес в Общинска администрация зам.-кметовете на Стара Загора Надежда Чакърова и Павлина Делчева с Дани Колева – програмен директор „Закрила на детето“ – УНИЦЕФ – България. Те обсъдиха различни аспекти на сътрудничеството между Община Стара Загора и организацията, с което местната власт и неправителствения сектор могат да се допълват. „Ще надграждаме партньорството, което има създадено към момента. Приоритет в работата ни остава поддържането на качествени социални услуги на територията на общината, защото те обхващат широк спектър от дейности, които са в реална полза на хората. Стремим се към предоставяне на навременна подкрепа на уязвимите групи. С УНИЦЕФ ще се съсредоточим върху социалната интеграция на децата и грижите към тях. Устойчивите резултати са сигурни, когато се работи в синхрон на различни нива с обща цел“, сподели Павлина Делчева.

Малко по-късно към срещата се присъедини и Захари Атанасов, председател на УС на Националната мрежа на Здравните медиатори.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top