Приключи мащабният проект на ВиК Стара Загора в Раднево, който ще подобри водоснабдяването и жизнения стандарт на населението

На официална церемония в центъра на гр. Раднево беше закрит строителен обект по проект: №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На събитието присъстваха зам. кметът на гр. Раднево Теменужка Сотирова, г-н Денев – представител на ВиК Стара Загора, инж. Йордан Дамянов - управител на "ДК Инфра Инвест" ЕООД, медии, граждани и заинтересовани страни.

Теменужка Сотирова благодари на ВиК Стара Загора за навременната и качествена работа, увери гражданите и присъстващите, че резултатите от проекта са налице: подобрени качества на питейната вода, ограничаване на загубите на вода по водопроводната мрежа и постигане на по-добра екологична обстановка в региона. Зам. кметът отбеляза, че очаква и инвестиционна активност в града заради подобрената публична услуга по водоснабдяване.

Изпълнението на проекта създава условия за предотвратяване на ерозията на частни и общински терени в следствие на авариите на амортизираните водопроводи. Това от своя страна води до подобряване водоснабдяването на населението с вода.

С добитата вода от новите кладенци ще бъде решен проблемът с количеството и качеството на водата за водоснабдителна система „Марица-изток“, допълни инж. Йордан Дамянов, управител на "ДК Инфра Инвест" ЕООД.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top