В Чирпан откриха ремонтираните обекти по проекта за рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа на ВиК

В Чирпан бе проведена официална церемония за откриване на 2-та изпълнени обекта по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.

На събитието присъстваха инж. Манчева и други представители на бенифециента ВиК Стара Загора, изпълнителният директор на „Хидрострой" АД инж. Пашов, зам. кметът на гр. Чирпан Иван Станчев, медии, много граждани и заинтересовани страни.

Оценката на заместник кмета на община Чирпан при официалното откриване на 2-та изпълнени обекта е положителна. Той увери всички граждани, че качеството на живот на всички в община Чирпан ще бъде повишено категорично.

Реализацията на проекта е дълго чакана от хората и бизнеса в общината, отбеляза г-н Станчев. Той благодари и на изпълнителя “Хидрострой” АД.

В церемонията взе участие и изпълнителният директор на дружеството - инж. Николай Пашов, който сподели за трудностите и предизвикателствата по време на работата, но и за най-голямото си удовлетворение, че проектът приключва качествено и в срок.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top