Тестват системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в Стара Загора

Днес от 11:00 ч. ще се проведе тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Задействане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в градовете Стара Загора и Гълъбово и в обектите с интегрирани Локални системи за оповестяване, с акустичния сигнал „Въздушна опасност“ ще се извърши централизирано от Националния оперативен център на ГДПБЗН – МВР и от Оперативен център на РДПБЗН – Стара Загора точно в 11:00 ч., съгласно разчет за провеждане на теста на СРПО на населението на 02.10.2023 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top