Приет е Бюджетът на Община Стара Загора за 2023г

На извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора с 31 гласа "за", 16 гласа "против" и нула "въздържал се" бе приет бюджетът на местната администрация за 2023г. Проектобюджетът на Общината за 2023 година е 234 567 394 лв. Сумите за  държавни дейности са 146 724 030 лв., а за местни  - 87 843 364 лв.

На извънредното заседание общинските съветници приеха и увеличаване на числеността в звено „Озеленяване и комунални дейности“, считано от 1 септември 2023г. Увеличени бяха и основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Стара Загора с дата 1 януари 2023г.

Приета бе и точката за кандидатстване по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

„Искам да разясня колко е важно приемането на това предложение, тъй като това е проект, който се разработва от Община Стара Загора, в партньорство с УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Тракийски университет Стара Загора, заедно с Общините Бургас, Ямбол и Сливен. Най-важното, което включва той, е строежът на ново детско отделение в двора на болница „Проф. д-р Стоян Киркович“. Знаем какви са условията в сегашното отделение и искаме това да се промени“, поясни кметът Живко Тодоров, който е вносител на предложението.

Община Стара Загора ще участва с проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, обхващащ дейностите: ранна диагностика на вродени социално значими заболявания по време на бременността, лечение на деца от 0 до 18-годишна възраст и своевременна рехабилитация на нуждаещите се при установени нарушения с неврологични и опорно-двигателни заболявания на подрастващите.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top