Общинските съветници гласуват бюджет 2023 на община Стара Загора

На извънредна сесия Общинският съвет в Стара Загора ще гласува бюджета за 2023 година на местната администрация. Заседанието ще се проведе в зала "П.Р. Славейков" от 9:00 часа, става известно от материалите за заседанието, публикувани на официалната страница на Община Стара Загора.

Финансовата рамка предвижда бюджетът да бъде над 234,5 млн. лева. Прогнозните приходи от държавни дейности са малко над 146,7 млн. лева, в това число общата субсидия за държавни дейности в размер на над 130,5 млн. лева, целевата субсидия за капиталови разгори над 2,6 млн. лева и преходен остатък над 13,7 млн. лева. Заложените общински приходи са 87,8 млн. лева, включващи собствени данъчни и неданъчни приходи в размер на над 54 млн. лева, преходен остатък от близо 23 млн. лева и изравнителна субсидия от над 7,6 млн. лева. Индикативният годишен разчет за сметките на средствата от ЕС за т.г. са в размер на над 28,1 млн. лева.

На утрешното заседание ще бъде гласувано и увеличение на работещите в звено "Озеленяване и комунални дейности" в общината със седем щатни места. Ако предложението бъде одобрено, работещите в звеното ще достигнат 565 души.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top