Нова водородна долина с подкрепата на Тракийски университет

Днес индустриалният сектор използва големи количества водород, който се произвежда основно от природен газ, така нареченият „сив" водород. Водородът, произведен от възобновяеми енергийни източници, като вятърна и слънчева енергия, е "зеленият" водород - ключовият стълб на европейската „Зелена сделка“ за намаляване на емисиите на парникови газове.

Институтът за устойчив преход и развитие при Тракийския университет заедно с Института по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при БАН, организираха в Стара Загора първия обучителен семинар "Водородна икономика" по проект Green Skills for Hydrogen. Проектът е финансиран по програма "Еразъм +" и събра академия, бизнес, неправителствени организации и институции с амбициозната цел да представи перспективите на водородната икономика и възможностите за трансформиране на регионалния бизнес модел.

На семинара присъства Министърът на енергетиката Румен Радев, който бе член на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие, част от консорциума, ангажиран с разработване на иновативна и устойчива стратегия за изграждане на знания и умения за водород и водородна икономика; разработването, тестването и въвеждането на учебни програми във висшето образование; подготвяне на програми за квалификация и преквалификация в съответствие с най-новите потребности на пазара; осигуряване на кариерно развитие, което съвместява технически професионализъм със зелени и дигитални компетенции.

Проф. д-р Добри Ярков, Ректор на Тракийския университет, подчерта глобалното значение на проекта за постигане на амбициозните европейски цели в областта на управление на климатичните изменения и за плавното изпълнение на стратегическата пътна карта за водорода, определена от Европейската комисия. Министър Румен Радев постави фокус върху значението на проект Водородна долина (ZAHYR), който обединява ресурсите и компетенциите на ключови партньори от регион Стара Загора. Предвижда се посредством два електролизьора с обща комбинирана инсталирана мощност за различни транспортни и други енергийни приложения. Доц. д-р Благой Бурдин от БАН и проф.дхн Дария Владикова, представляваща едновременно БАН и ИУПР – ТрУ, разясниха Европейските политики за въвеждане на водородната икономика, потенциала и реализацията на водородните технологии в България.

От планираните до 2030 година 1 милион работни места, близо 500 000 ще бъдат генерирани в сектора, свързан с изграждане на инфраструктура, производство и разпределение на водород. Работните места в тези области ще изискват квалифицирани хора с инженерни способности и/или техническо ноу-хау. Приблизително 350 000 допълнителни висококвалифицирани специалисти ще бъдат свързани с иновативни решения с добавена стойност като горивни клетки, специализирани компоненти и приложения за крайна употреба, като например производството на превозни средства, задвижвани с горивни клетки или модернизиране на оборудване за промишлено отопление.

Със семинара "Водородна икономика" започва българската програма, насочена към обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация в иновативната зона на водородните технологии.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top