Ученически конкурс за журналистика провеждат в Стара Загора

Пети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” - 2023  обявяват  Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев”. Основната тема е Нашият свят, свързана с утвърждаване на общочовешките ценности - родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Целта е развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности.

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ

Раздел Първи: Журналистически жанрове:
Информационни:
Репортаж, новина, бележка, интервю
Художествено - публицистични:
Есе, скица, очерк, история
Аналитични:
Кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар
Участието в раздела е индивидуално
Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.
Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.
Раздел Втори

Ученически издания:
1.Вестници на хартиен носител
   Редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител  за учебната 2022/2023 година .  Участието е колективно.
2.Електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител
Редакционните екипи   участват с  линкове към електронни издания от учебната 2022/2023 година.   Участието е колективно.

Условия за участие:
В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас в две възрастови групи:
5 -7 клас и 8 -12 клас.
Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на ел. адрес: konkurs.stz@ mail.bg
Награди
Първо, втори и трето място в различните категории. Специална награда- „Добрата новина”- за индивидуална публикация. Специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора. Награда на къща –музей „Гео Милев”
Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника /за индивидуално участие/, училище/ извънучилищно звено/, клас, телефон, e-mail; ръководител/ име и телефон за контакт/

Срокът за предаване на творбите е  до 07. 04.2023 година лично или по пощата на адрес .
Стара Загора-6000, ул. „Захарий Княжески” 71;ет. 3, Център за подкрепа на личностното развитие
Тел. За контакт: 042/629062 и на  е-mail: konkurs.stz@ mail.bg
Отчитането на конкурса ще бъде на 12.05.2023 година

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top