На извънредна сесия днес избират обществен посредник в община Стара Загора

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация днес от 9:00 часа, в зала „П. Р. Славейков“,  ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора.

В дневния ред влизат предложения за  избор на обществен посредник на територията на община Стара Загора, приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – първо четене, освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи и други.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top