1 580 лева е средната месечна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 година

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2022 г. е 1 548 лв., за август - 1 535 лв. и за септември - 1 655 лева. През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 580 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 2.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ - с 13.1% и „Строителство“ - със 7.1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ с 4.5%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.3%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 15.7%, като в обществения сектор нарастването е с 16.3%, а в частния - с 14.9%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2022 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 390 лв.), София (1 618 лв) и Враца (1 614 лева).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top