Д-р Ваня Карабойдева е новият директор на РЗИ – Стара Загора

Д-р Ваня Карабойдева е новият директор на Регионална здравна инспекция – Стара Загора (РЗИ). Тя е назначена на 29 септември със заповед на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, след спечелен конкурс.

Д-р Карабойдева има 26-годишен професионален опит в областта на профилактичната медицина. Постъпва като епидемиолог в Хигиенно-епидемиологична инспекция - Стара Загора през 1996 г. От 2002 до 2005 г. е заместник-директор на ХЕИ - Стара Загора. От 2006 до 2011 г. е главен секретар на РИОКОЗ – Стара Загора. В периода 2011 – 2022 г. ръководи административни структури в РЗИ – Стара Загора, осъществяващи дейности по профилактика на болестите, промоция на здравето и държавен здравен контрол.Завършила е Висш медицински институт - Стара Загора. Има придобити специалности „Епидемиология на инфекциозните болести”, „Медицина на бедствените ситуации” и „Здравен мениджмънт“.

Експерт е по оценка и акредитация на лечебни заведения. Специализира „Трудова медицина“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top