Ръст с 11.8 % на средната месечна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 година

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за април 2022 г. е 1 548 лв., за май - 1 541 лв. и за юни - 1 556 лева. Това сочат данните на Националния статистически институт. През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 548 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 11.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ - с 29.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.3%. Намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 4.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 4.5%.

Спрямо същия период на предходната година през второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 13.8%, като в обществения сектор нарастването е с 12.9%, а в частния - с 14.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2022 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 373 лв.), София (1 645 лв) , Враца (1 570 лв.) и Варна (1 566 лева).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top