ВиК Стара Загора работи по сложните проекти по ОПОС за по-качествени услуги

Археолозите от музея съдействат за находките по обектите, имаме подкрепа и от Общината, казва управителят на „ВиК“ ЕООД Стара Загора инж. Росен Найденов

В Стара Загора стартира мащабен проект за подмяна на близо 60 км. водопроводна и канализационна мрежа, в кои участъци на града ще се работи?

Предвидените реконструкции по водопроводната и канализационна мрежа на град Стара Загора са обособени в два отделни обекта с различни изпълнители.
Обект 1 включва всички строително-монтажни работи, които ще се изпълняват в зоната южно от бул. „Цар Симеон Велики“, между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Тодор Стоянович“, плюс кварталите „Три чучура-център“, „Три чучура юг“, „Казански“ и зоната около Музикалното училище „Христина Морфова“.
Обект 2 засяга зоната северно от бул. „Цар Симеон Велики“, в централна градска част, както и кварталите около МОЛ „Галерия“.

На какъв етап са дейностите по изпълнението на двата обекта?

По Обект 1 съвсем скоро стартираха реалните дейности на терен. Работата започна с реконструкцията на главен колектор от канализационната мрежа по ул. „Петър Парчевич“. В момента се работи в близост до кръстовището с бул. „Славянски“.

По Обект 2 се работи паралелно в много участъци в града. По водопровода вече има изпълнени трасета - бул. „Митрополит Методи Кусев“, ул. „Августа Траяна“, ул. „Константин Иречек“ и др. Тук основният проблем е, че се работи в сърцето на археологическия резерват „Августа Траяна“. Във връзка с множеството археологически находки, откривани по трасетата, има участъци с временно спряло строителство.

По канализационната мрежа също се работи усилено по няколко участъка, има и вече изпълнени трасета. Както знаете, по трасето на главен колектор Ф1600 по ул. „Христина Морфова“ беше открита археологическа находка с голяма културна стойност. Към момента вече са обсъдени варианти за нови технически решения с всички участващи в процеса.

Как влияе на сроковете на проекта постоянното откриване на нови археологически находки? Кога трябва да приключат всички дейности по програмата?

Срокът по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2022 г.“ за приключване на всички строително-монтажни работи по всички обекти, част от мащабния проект, е до края на 2023 г. Всички страни, ангажирани с процеса, работят с пълна сила за спазване на този срок и реализация на 100% от предвидените реконструкции. Екипите от Регионалния исторически музей, които отговарят за археологическите находки и консервирането им, са постоянно на обектите и съдействат максимално, всички проучвателни и спасителни дейности да се случват в кратки срокове. Съдействие получаваме и от Община Стара Загора. Всички сме наясно със значимостта на проекта и работим той да стане факт за повишаване на жизнения стандарт на града.

След реализирането на проекта ще бъдат ли намалени загубите по водопреносната мрежа и какви други ползи ще има за населението?

Навсякъде загубите на вода са голям проблем за ВиК дружествата. Водата е ценен ресурс, който не бива да се пилее. Една от главните цели на проекта е намаляването на тези загуби, получаващи се вследствие на амортизираната водопреносна мрежа. Честите аварии, съпроводени със спирания на водата също са неприятен за гражданите аспект, който се дължи на старите водопроводи. С реконструкцията на такъв голям обем от градската мрежа ще намалеят осезаемо и авариите, с което ще се постигне една по-добра непрекъснатост на водоподаването за населението.
С намаляване на загубите на вода ще намалее и инфилтрацията на чиста вода в канализационната мрежа, което е основен проблем за пречиствателната ни станция за отпадъчни води. Това ще окаже благоприятно влияние и на цялата екосистема на града.

Каква е стойността на проекта и каква част от него ще бъде собствено финансиране от ВиК Стара Загора?

Общата стойност на проекта за четирите агломерации Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан е малко над 120 млн. лв. с ДДС, от които собственото финансиране от ВиК Стара Загора възлиза на почти 12 млн. лв. В Стара Загора, за двата обекта в градската мрежа, инвестицията за строително-монтажни работи по водопроводите и канализацията ще бъде над 35 млн. лв.

Какво предстои от тук нататък и какво ще пожелаете на всички, които са част от този мащабен проект?

От тук нататък, до края на 2023 година, предстои много работа за всички ангажирани в процеса. Двата обекта в град Стара Загора са най-обемните и най-сложните като изпълнение от общо 12 обекта за целия проект на ВиК Стара Загора по Оперативната програма. Пожелавам на всички, ангажирани с проекта, сили и упоритост, а на гражданите малко търпение и да продължим с общи усилия да правим Стара Загора един по-добър град за живеене.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top