27 септември 2022

990 безработни са започнали работа в старозагорско през юни

През месец юни 2022г. в област Стара Загора на работа са постъпили 990 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 592 лица, по мерки за заетост – 49 лица, по програми – 239, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 110 лица.

213 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 253 са от групата на специалистите и 524 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 129 лица, със средно 443 и с основно и по-ниско 418 лица.

През месец юни в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 1 032 свободни работни места, 967 от които са на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 25, като от тях 16 са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а тези по мерки са 40.

Равнището на безработица през месец юни 2022г. е 3,6% при 4,2% за страната – стойността за областта намалява с 0,3% спрямо предходния месец. Спрямо месец юни 2021г. равнището на безработица в областта е намаляло с 0,7% /от 4,3% на 3,6%/.

Към 30.06.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 317, като спрямо предходния месец /5 690/ е отчетено намаляване на броя им с 373, а в сравнение с месец юни 2021г. регистрираните безработни намаляват с 987 /от 6 304 през месец юни 2021г. на 5 317 лица през 2022г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня – 2,2%, Стара Загора и Казанлък – 2,5%, а с най-високо – общините Николаево – 27,6% и Братя Даскалови – 21,3%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас, Габрово, Добрич.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top