Канят на публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Стара Загора за 2021 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора Председателят на Общински съвет – Стара Загора Мария Динева кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 7.07. 2022 година от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация.
Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg.
Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз се предоставят в периода до 12.07.20212 година в деловодството на общината или на следните електронен адреси:   mayor@starazagora.bg, и s.deneva@starazagora.bg.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top